Systemem ticketowym określamy nowoczesne oprogramowanie ułatwiające obsługę zgłoszeń serwisowych. Niezależnie od tego czy Twoja firma obsługuje dziesiątki czy tysiące podmiotów – Serwis365 sprawdzi się w każdym przedsiębiorstwie. Dzięki wysokiemu poziomowi automatyzacji całego procesu serwisowego zarówno Ty jak i Twoi pracownicy zaoszczędzicie czas, który będzie można przeznaczyć na inne, równie ważne a często odkładane na dalszy plan sprawy. Z dzisiejszego artykułu dowiesz się jak w programie Serwis365 można obsługiwać tickety spływające z wielu różnych kanałów komunikacji.

Tickety ze Strefy Klienta

Z doświadczenia Klientów, których obsługujemy wiemy, że jest to najczęściej wybierany kanał komunikacji. Z tego poziomu Kontrahent ma możliwość zgłaszania nowych ticketów oraz sprawdzenia na jakim etapie jest obsługa bieżących. Klient może też zatwierdzić zrealizowane zgłoszenia – wtedy system automatycznie wygeneruje protokół odbiorczy usługi serwisowej. W Strefie Klienta jest również podgląd do umowy serwisowej oraz wystawionych faktur. Co istotne udostępniona jest też komunikacja obustronna. 

Tickety z formularza zgłoszeniowego

Korzystając z modułu Serwis365 masz możliwość opublikowania formularza zgłoszeniowego na swojej stronie internetowej. Jego wygląd jest modyfikowalny, dzięki czemu bez problemu dostosujesz go do swojego brandingu. Klient dosłownie w kilku krokach może zgłosić ticket. W przypadku gdy wybierze kategorię zgłoszenia znacznie przyśpieszy proces obsługi – zadanie od razu wpadnie do pracownika odpowiedzialnego za jego realizację.

Zgłoszenia mailowe

W przypadku zgłoszeń mailowych istotną rolę odgrywa możliwość ustawiania autoryzowanych adresów email przypisanych do Kontrahentów. Dzięki tej funkcji przychodząca poczta automatycznie skieruje wiadomości do odpowiednich działów lub specjalistów. W Serwis365 możesz także ustawiać szablony wiadomości, które system automatycznie wyśle do Klienta na podstawie zmiany statusu zgłoszenia.

Zgłoszenia z Infolinii

Aktualnie jest to najrzadziej wybierany sposób zgłaszania ticketów. Tego typu zgłoszenia wiążą się z dodatkową pracą związaną z ręcznym wprowadzaniem danych do systemu. Firmy wciąż dążą do jak największej automatyzacji i informatyzacji, ale nie zawsze się to udaje. Ten rodzaj komunikacji sprawdza się gdy Klienci nie potrafi szczegółowo opisać co nie działa, naprawa wymaga szczegółowej diagnozy problemu lub dodatkowych ustaleń z serwisantem.

Wdrożenie naszego systemu ticketowego przyniesie mnóstwo korzyści zarówno Twojej firmie jak i Klientom. Automatyczna obsługa zgłoszeń sprawi, że ich realizacja będzie szybsza. Efektem czego jest m.in. poprawa jakości kontaktu z Kontrahentami i wzmocnienie pozycji na rynku.