Skomplikowany cennik to nie problem dla modułu Umowy365.

Korzystanie z programu Umowy365 ma za zadanie przede wszystkim ułatwić pracę. Jego głównym zadaniem jest zautomatyzowanie rozliczeń z klientami. Niezależnie od tego z jakiego rodzaju cennika korzystasz – program jest przygotowany na wszystkie możliwości. Doświadczenie jakie zdobyliśmy podczas rozmów z naszymi klientami pozwoliło nam przygotować program tak, aby KAŻDE biuro rachunkowe dostrzegło korzyści z pracy w systemie.

Cennik abonamentowy/ryczałtowy

Podpisując z kontrahentem umowę na obsługę księgową cześć biur decyduj się na jak najprostsze cenniki. Dlatego też ustalają stawkę stałego ryczałtu. Co prawda sprawę mogłoby załatwić wystawianie faktur cyklicznych, które jest możliwe w naszym programie Faktura365, ale… gromadząc umowy w module, jesteś na bieżąco z rozliczeniami, wiesz, że żadnego nie pominąłeś, ponieważ program Ci o tym przypomni. Co więcej podpisując umowę na czas określony, moduł Umowy365 w odpowiednim czasie przypomni Ci o zbliżającym się końcu. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku umów obcych – czyli takich, w których to my jesteśmy płatnikami. Świetnym przykładem jest zawarcie umowy z operatorem telefonii komórkowej. Niejednokrotnie zdarzyło się nam przegapić termin obowiązywania umowy czego skutkiem było automatyczne jej przedłużenie – często na nienajlepszych dla nas warunkach.

Cennik akordowy

Ten rodzaj sprawdza się podczas rozliczania na przykład kadr. Definiując cennik warto rozbić osobno na pozycje umowy o pracę i umowy cywilnoprawne. Umowy365 poprzez zaciągnięcie danych ilościowych z systemu księgowego dotyczących liczby zatrudnionych pracowników w danym miesiącu – automatycznie przypisze odpowiednią wartość do pozycji rozliczenia. W sytuacji, gdy w danym miesiącu nie ma pracowników – program wskaże 0 sztuk i nie pokaże tej pozycji ani w rozliczeniu ani na fakturze.

Cennik akordowy liczony zgodnie z zakresami

Gdy zdecydujesz się naliczać stawkę za obsługę księgową zależną od dostarczonych dokumentów – program rozliczy je w odpowiednim przedziale cenowym. Niezależnie od tego czy zdefiniujesz zakres np. od 100-150 sztuk opłata może być naliczane za każdy dokument osobno lub za jedną cenę obejmującą konkretny zakres.

Opłata niestandardowa

W sytuacji, gdy świadczysz usługi dodatkowe płatne na przykład kwartalnie lub raz do roku, także możesz zdefiniować je w cenniku. W tym przypadku podajesz miesiąc, w którym będzie wyświetlana dodatkowa pozycja w rozliczeniu. Dzięki temu już nic Ci nie umknie, a co za tym idzie – nie będziesz stratny 🙂

Jeśli rozliczanie klientów zajmuje Ci więcej niż 15 minut, wybierz moduł Umowy365. Program sam rozliczy Twoich kontrahentów zgodnie z wprowadzonymi cennikami. Nie będziesz musiał sprawdzać w każdej umowie na przykład:

– ile dany klient płaci za dokument,
– jakie są zakresy płatności,
– jaka jest wysokość podstawowej opłaty księgowej.

Program samodzielnie wystawi też faktury, a następnie wyśle je na wskazane w umowie adresy mailowe. Przekonaj się jakie to proste i przyjemne.